Welkom bij Van Dijk LeaseAdvies

<

NieuwsBrief

« Terug naar het overzicht

06
07-2016

Eerste Kamer neemt wetsvoorstel Autobrief II aan

Voor de bijtelling gaat vanaf 2017 een nieuw standaardpercentage van 22% gelden. Het huidige 25% tarief blijft nog van kracht op alle auto’s met een eerste tenaamstelling voorafgaand aan inwerkingtreding van de wet. Voor auto’s met een lagere bijtelling geldt een overgangsregeling, waarmee de huidige 60-maandsperiode uitgediend mag worden.

Voor de bijtelling geldt vanaf 2017 voor nieuwe auto’s nog wel een korting voor auto’s met een CO2-uitstoot van 0 gram/km. De bijtelling is dan 4% van de cataloguswaarde. Vanaf 2019 geldt dat percentage alleen voor zover de catalogusprijs niet meer is dan 50.000 euro. De staatssecretaris heeft overigens al wel aangekondigd dit lage bijtellingstarief tussentijds te evalueren, zodat hij per 2019 voor nieuwe gevallen wijzigingen kan doorvoeren als dat wenselijk blijkt te zijn.

Volledig elektrische auto’s behouden hun BPM-vrijstelling en het MRB-nihiltarief. Voor plug-in hybride auto’s blijft het halftarief van de wegenbelasting (MRB) bestaan tot en met 2020. De verhoging tot een driekwarttarief in de jaren 2019 en 2020 gaat niet door. De nieuwe bijtellingstarieven leiden tot hogere belastingopbrengsten. Mede daardoor is er ruimte voor verlaging van andere tarieven. Zo gaan de MRB-tarieven per 2017 omlaag en wordt de BPM stapsgewijs afgebouwd met bijna 15% tot en met 2020.

Dat de verlaagde bijtelling alleen gaat gelden voor auto’s met een DET vanaf 1 januari 2017 is overigens niet onomstreden. AMD automotive fiscalisten zal zodra de wet van kracht is, deze maatregel via een procedure aan de rechter ter toetsing voorleggen omdat hier sprake lijkt te zijn van ongelijke behandeling van gelijke gevallen. Wij houden u hiervan op de hoogte.

Bron: Auto & Fiscus